Hvad kan du bruge opholdet til?

Her på Gadbjerg Forsorgshjem får du støtte til at få overblik over din situation.

Vi vil arbejde på at styrke din personlige udvikling og muligheder for selvudfoldelse.

Det overordnede mål er, at det ikke er nødvendigt for dig, at vende tilbage til et forsorgshjem.

Vi yder faglig kvalificeret støtte, vejledning og rådgivning.

Vi tager udgangspunkt i dit behov og ønsker for eget liv.

Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og styrker.

Vi er ikke eksperter i dit liv – det er du.